【MMD动作】四合庄上 动作数据+镜头+Wav音乐(218)

最近找到好几套这种一边不小心露胖次,一边使眼神的清新古风动作,,,当然你们不喜欢看我就没截出来(๑‾ ꇴ ‾๑)

 

动作编号:218


 

演示片段1:

 

演示片段2:

 

演示片段3: