《MMD工坊素体模型.A》17期:光辉水手服(可脱)

裙子容易穿模,,其实很早前做过一套教程教怎么设置刚体的,,后期有空会把这部分整理出来,

 

模型编号:A017


 

演示片段1:

 

演示片段2: