《MMD工坊素体模型.A》04-12期:YYB萌王EX合集(可脱)

YYB最后一只朱棣完成,,两年前我们决定收集萌王EX的肉体版,,两年后我们终于完成了这个目标,,这满满是一部长篇励志故事啊(,,•́ . •̀,,),,,

PS:模型自带衣服+全功能版,一键全脱优雅高档(⺻▽⺻ )

 

 


模型编号:A004(朱棣)

 

模型编号:A005(康熙)

 

模型编号:A006(秦始皇)

 

模型编号:A007(拿破仑)

 

模型编号:A008(拉美西斯二世)

 

模型编号:A009(斯大林)

 

模型编号:A010(李煜)

 

模型编号:A011(丰臣秀吉)

 

模型编号:A012(亚历山大)