《MMD工坊模型鉴赏会》62期:护士弱音(素体)

这套衣服体现了设计湿追求简洁大方实用的设计理念,半敞拉链外衣在必要情况下打开 可以起到快速散热作用 (๑˘ ˘๑)

 

 

模型编号:SSS062


演示片段1:

 

演示片段2:

 

演示片段3: