《MMD工坊模型鉴赏会》43期:弱音红色Mini泳装(素体)

吊带、丝袜、高跟鞋、Mini泳装、神(绳)系胖次都有加分,综合评分高所以推荐为第43期模型,谁叫小姐姐装备充足呢( ‘▿ ‘ )

因为做演示视频时没考虑到姐姐穿的是神(绳)系胖次,所以有些动作你们不喜欢看我就

打码了 (๑•́ ₃ •̀๑)

 

模型编号:SSS043

演示片段1:

 

演示片段2:

 

演示片段3:

 

演示片段4: