《MMD工坊模型鉴赏会》31期:中秋,月亮女神特别版(素体)

因为素体、吊带、丝袜这类装备都有加成的( ‘▿ ‘ )所以模型综合评分高,收录第31期推荐模型(๑‾ ꇴ ‾๑)

 

演示片段1:

 

演示片段2:

 

演示片段3: