【MMD特效】飘落类特效整合包(竹叶、枫叶、玫瑰)

经常会用到的飘落特效,大部分古风场景都是竹叶、枫叶、玫瑰花,所以小p修改了一组贴图用来配对场景(目前还缺树叶版)

注:特效包含地面+空中两个特效文件需要分别载入,扔进场景就有效果.pmd用来控制数量、范围、速度, .x文件可以控制飘落方向。

 

 

特效:竹叶

 

特效:银杏

 

特效:枫叶

 

特效:桃花瓣

 

特效:桃花

 

特效:粉玫瑰

 

特效:蓝玫瑰

 

特效:红玫瑰

 

特效:黄玫瑰