《MMD工坊动作库2.0》14套游泳动作数据

从u3d里导出的动作数据,,动作有点问题但不影响绅士观赏小姐姐扑腾 本来准备用迷你teto做演示的,,但感觉我需要一只肥一点的 ︿( ̄︶ ̄)︿

 

动作编号:MT524


演示片段1:

 

演示片段2:

 

演示片段3:

 

演示片段3:

 

演示片段4:

 

演示片段5:

 

演示片段6:

 

演示片段7:

 

演示片段8:

 

演示片段9:

 

 

演示片段11: